E-Tebligat Yazılımı Logo

E-Tebligat Yazılımı

Ürün Kategorisi: Yazılım

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlarınız güvencemiz altında!

01/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na dayanarak, 19/01/2013 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yargılama yapan tüm kurumlar, kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler; Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları (E-Tebligat) dikkate ve işleme alırlar.

Online internet secure payment and network safe communication and banking concept. Person pay in web via computer. Locks and padlocks on diagram.

PTT Teknoloji olarak, geliştirilmesine ve PTT tarafından işletilmesine destek olduğumuz E-TEBLİGAT SİSTEMİ; 15/01/2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 4. maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanan tebligatların bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabının elektronik tebligat adresine teslim edilmesini sağlamak üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhatabına elektronik ortamda delillendirilerek iletilmesini sağlar.

Yüksek teknoloji kullanılarak güvenli ortamda oluşturulan E-TEBLİGAT SİSTEMİ; tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış hali olan elektronik tebligat mesajlarını, muhatabına aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak iletir:

  1. Bilgi güvenliğinin sağlanması,
  2. Kişisel verilerin korunması,
  3. Birlikte çalışma,
  4. Hizmet kalitesinin sağlanması,
  5. Uluslararası standartların sağlanması.

Paylaşmak istediğiniz platformu seçin:

E-Tebligat Yazılımı Logo

E-Tebligat Yazılımı

Ürün Kategorisi: Yazılım

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlarınız güvencemiz altında!

01/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na dayanarak, 19/01/2013 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yargılama yapan tüm kurumlar, kamu idareleri, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler; Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları (E-Tebligat) dikkate ve işleme alırlar.

Online internet secure payment and network safe communication and banking concept. Person pay in web via computer. Locks and padlocks on diagram.

PTT Teknoloji olarak, geliştirilmesine ve PTT tarafından işletilmesine destek olduğumuz E-TEBLİGAT SİSTEMİ; 15/01/2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 4. maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imza ile imzalanan tebligatların bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabının elektronik tebligat adresine teslim edilmesini sağlamak üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhatabına elektronik ortamda delillendirilerek iletilmesini sağlar.

Yüksek teknoloji kullanılarak güvenli ortamda oluşturulan E-TEBLİGAT SİSTEMİ; tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış hali olan elektronik tebligat mesajlarını, muhatabına aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurularak iletir:

  1. Bilgi güvenliğinin sağlanması,
  2. Kişisel verilerin korunması,
  3. Birlikte çalışma,
  4. Hizmet kalitesinin sağlanması,
  5. Uluslararası standartların sağlanması.

Paylaşmak istediğiniz platformu seçin: