PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi

Veri Sahiplerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine Dair Başvuru Formu

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca, PTT Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (‘PTT TEKNOLOJİ’) tarafından veri sorumlusu sıfatı ile https://www.pttteknoloji.com.tr/ adresinde yayınlanan PTT Bilgi Teknolojileri A.Ş. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda (‘Politika’) açıklanan şartlarda toplanmakta, işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Başvuru Hakkınızın Dayanağı

Kanun’un 11. maddesinde, veri sahiplerine (‘veri sahibi’), veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aynı maddede sayılan haklara sahip olduğu düzenlenmiştir. Kanun’da yer alan bu haklarınız Politika’da ve Aydınlatma Metni’nde de detaylı bir şekilde belirtilmiştir.

Veri sahibi olarak sizlerin, veri sorumlusu olarak PTT TEKNOLOJİ’ye bu haklarınız kapsamında yapacağınız başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise Kanun’un 13. maddesinde ve ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (‘Tebliğ’) düzenlenmiştir.

Kanun’un 13. maddesinde ve Tebliğ’in 5. maddesinde düzenlenen hükümlere göre, veri sahipleri, bu taleplerini (I) yazılı olarak, (II) kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle (III) başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilir.

Başvuru Kanalları ve Yöntemleri

Veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesinden doğan haklarınız kapsamında, PTT TEKNOLOJİ’ye yapacağınız başvurularınızda EK’te yer alan ‘Başvuru Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurarak, aşağıda gösterilen başvuru kanallarını kullanmak suretiyle PTT TEKNOLOJİ’ye göndermeniz gerekmektedir.

Bu başvurularınıza ilişkin başvuru kanalları ve yöntemleri aşağıda gösterilmektedir;

Başvuru Kanalı Başvuru Yöntemi Başvuru Adresi Başvuruda Verilecek Bilgi
Şahsen Başvuru Başvuru sahibinin kimliğini ispat edici bir belge ile gelerek EK’te yer alan başvuru formunu bizzat sunması Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No: 27/1, Çankaya / Ankara Başvurunun sunulduğu zarfın üzerine veya belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
Noter Vasıtasıyla Tebligat Başvuru sahibinin noter kanalı ile tebligat göndererek EK’te yer alan başvuru formunu sunması Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No: 27/1, Çankaya / Ankara Tebligat zarfının üzerine veya gönderilen belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
İadeli Taahhütlü Posta Vasıtasıyla Tebligat Başvuru sahibinin iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla tebligat göndererek EK’te yer alan başvuru formunu sunması Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi No: 27/1, Çankaya / Ankara Tebligat zarfının üzerine veya gönderilen belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru sahibinin EK’te yer alan başvuru formunu 5070 s. Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi pttteknoloji@hs01.kep.tr E-mailin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.
Faks Yoluyla Başvuru Başvuru sahibinin EK’te yer alan başvuru formunu faks adresine göndermesi +90 312 284 84 41 Gönderilen belgenin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Başvuruların Cevaplanması

Yukarıdaki kanallar ile göndereceğiniz başvurularınız, Kanun’un 13. maddesi ve Tebliğ’in 6. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz olarak, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

Talebinizin kabul edilmesi halinde, talebinizin gereği en kısa sürede yerine getirilecek ve tarafınıza bilgi verilecektir. Talebinizin reddedilmesi halinde ise ret gerekçesi açıklanarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Başvuru Formu